21 Nd 56/2013
Datum rozhodnutí: 01.03.2013
Dotčené předpisy: § 104a o. s. ř.

21 Nd 56/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobce O. H. , proti žalovaným 1) O. M. H. , a 2) nezletilému M. M. H. , u M. Š., o popření otcovství, vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 21 Nd 56/2013, o určení věcné příslušnosti podle § 104a odst. 4 o. s. ř., takto:
I. K projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v prvním stupni okresní soudy. II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Karlových Varech.
Odůvodnění:

Žalobce v podání ze dne 6. 2. 2013 adresovaném Nejvyššímu soudu České republiky zejména uvádí, že dne 30.6.2005 uzavřel se žalovanou 1) manželství, to přestalo zcela fungovat , žalovaná 1) se nezdržuje na společné adrese . Dne 11.11.2010 se žalované 1) narodil syn M. M. H., jehož otcem je podle žalobce M. Š. Žalobce proto žádá Nejvyšší soud, aby určil, že není otcem dítěte .

Každé podání nebo jiný úkon účastníka soud posuzuje podle jeho obsahu, i když je nesprávně označen (§ 41 odst. 2 o. s. ř.). Z podání žalobce ze dne 6. 2. 2013 vyplývá, že podle jeho obsahu se nejedná o dovolání jakožto mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí odvolacího soudu, nýbrž že jde o žalobu podle ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř.

K projednání a rozhodnutí o takové žalobě jsou věcně příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Nejvyšší soud České republiky proto ve smyslu ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl o věcné příslušnosti okresních soudů. Po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Karlových Varech (§ 104a odst. 6 o. s. ř.), neboť z obsahu spisu je zřejmé, že tento soud je obecným soudem obou žalovaných (§ 84 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. března 2013

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu