21 Nd 55/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 55/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce Ing. I. B., zastoupeného Mgr. Bc. Lucií Koupilovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Sokolská třída č. 1204/8, proti žalovanému RD STYL a. s. se sídlem v Praze 5, Plaská č. 622/3, IČO 25821130, zastoupenému JUDr. Zdeňkou Friedelovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Hrabové, Místecká č. 329/258, o 100 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 150/2016, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 150/2016, se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2017
JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu