21 Nd 54/2013
Datum rozhodnutí: 28.02.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
21 Nd 54/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobců a) Z. H. a b) A. H. , obou zastoupených JUDr. Jarmilou Kondelíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Baranova č. 1518/26, proti žalované Unicont Opava s.r.o. se sídlem v Opavě, Hradecká č. 646/4, IČO 65142756, zastoupené JUDr. Miroslavem Syllou, advokátem se sídlem v Českém Krumlově, Přídolská č. 481, o 545.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 16 C 3/2012, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 16 C 3/2012, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2013

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu