21 Nd 51/2017
Datum rozhodnutí: 24.02.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 51/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobců a) MUDr. A. H. , a b) MUDr. T. H. , obou zastoupených JUDr. Jindřichem Zadinou, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská č. 490/31, proti žalovanému J. J. , zastoupenému JUDr. H. T., o zaplacení částky 34.314,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 20 C 309/2015, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 20 C 309/2015, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2017
JUDr. Roman Fiala
předseda senátu