21 Nd 384/2016
Datum rozhodnutí: 16.12.2016
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 384/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala ve věci dědictví po K. F. , zemřelém dne 11. března 1997, za účasti 1) R. F., 2) J. F. , 3) P. J. F. , 4) P. F. , vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 50 D 475/97, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 50 D 475/97, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chebu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. prosince 2016
JUDr. Roman Fiala
předseda senátu