21 Nd 365/2015
Datum rozhodnutí: 26.11.2015
Dotčené předpisy: § 169 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 365/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po M. V. , zemřelém dne 21. srpna 2015, za účasti 1) Š. P. a 2) M. J. , vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 30 D 952/2015, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 30 D 952/2015, se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.
Odůvodnění:

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. listopadu 2015
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu