21 Nd 357/2013
Datum rozhodnutí: 19.12.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 357/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala ve věci dědictví po J. K. , za účasti V. H. , vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 8 D 727/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 8 D 727/2013, se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. prosince 2013

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu