21 Nd 309/2013
Datum rozhodnutí: 14.11.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 309/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny ve věci péče o nezletilé A. K. a L. K. , dětí L. K. , a J. K. , o návrhu matky na zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 4 P 131/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 4 P 131/2013, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pelhřimově.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. listopadu 2013
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu