21 Nd 263/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Nd 263/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce EEIKA ŠAFRÁNEK s. r. o . se sídlem v Sokolnicích, Brněnská č. 173, IČO 25545027, zastoupeného JUDr. Borisem Vágnerem, advokátem se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše č. 1936/19, proti žalovanému PMI s. r. o. se sídlem v Praze 3 Žižkově, Pod lipami č. 2511/64, IČO 60748389, zastoupenému JUDr. Hanou Klusáčkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Údolní č. 326/11, o 118.667,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 29/2011, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 29/2011, se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu