21 Nd 262/2013
Datum rozhodnutí: 19.09.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 262/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci žalobců a) M. M. , b) R. M. a c) Z. M., všech zastoupených JUDr. Vlastou Miklušákovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Zelený pruh č. 1294/52, proti žalované Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČ 47116617, o zaplacení částky 720.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 107/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:
Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 107/2013, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Uherském Hradišti .

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 19. září 2013

JUDr. Roman Fiala předseda senátu