21 Nd 258/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 258/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci manželů E. Š. N. , zastoupené JUDr. Antonínem Kubíčkem, advokátem se sídlem v Opavě, U Lučního mlýna č. 1033/16, a J . Š. , zastoupeného JUDr. Jaroslavou Ježkovou, advokátkou se sídlem v Nové Pace, K. J. Erbena č. 1266, o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 26 C 23/2015, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 26 C 23/2015, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Trutnově.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu