21 Nd 185/2004
Datum rozhodnutí: 29.11.2004
Dotčené předpisy:
21 Nd 185/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po J. B., zemřelé dne 14. února 2004, za účasti O. R., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 27 D 554/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn.27 D 554/2004 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Opavě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2004

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu