21 Nd 175/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 175/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobců a) J. P. a b) Mgr. L. P., proti žalované B. p. V. s.r.o., o 384.000,- Kč a o zpracování zápisu o předání díla, včetně záruk, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 282/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 282/2006 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu Brno-venkov.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Roman Fiala, v. r.


předseda senátu