21 Nd 174/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 174/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce M. H., zastoupeného advokátem, proti žalované Č. p., a.s., o 15.962,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 247/2006, o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 247/2006 se přikazuje


podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Okresnímu soudu v Karviné.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Mojmír Putna,v. r.


předseda senátu