21 Nd 171/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 171/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobců a) V. R. a b) JUDr. M. D., zastoupených advokátem, proti žalovanému Ing. J. Č., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Bruntále-pobočky v Krnově pod sp. zn. 15 C 270/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 15 C 270/2006 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Roman Fiala, v. r.


předseda senátu