21 Nd 168/2007
Datum rozhodnutí: 20.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 168/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po T. M., za účasti a) J. M., a b) E. M., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 731/2007, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 731/2007, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. června 2007


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.


předseda senátu