21 Nd 163/2007
Datum rozhodnutí: 12.07.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 163/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci dědictví po J. K., za účasti a) R. K., b) J. H., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 202/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 202/2006 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 9.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 12. července 2007


JUDr. Mojmír Putna, v. r.


předseda senátu