21 Nd 162/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 162/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po M. R., za účasti 1) M. M., 2) J. M., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 1303/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 1303/2005 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu ve Znojmě.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Roman Fiala, v. r.


předseda senátu