21 Nd 162/2003
Datum rozhodnutí: 14.10.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Nd 162/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po zůstavitelce M. Ž., za účasti A) L. Z. a B) R. M., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2428/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2428/2001 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Kladně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2003

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po zůstavitelce M. Ž., za účasti A) L. Z. a B) R. M., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2428/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2428/2001 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Kladně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2003

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu