21 Nd 160/2003
Datum rozhodnutí: 13.10.2003
Dotčené předpisy:
21 Nd 160/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce Okresného úradu v Ž. proti žalované P. A. (dříve Ž.), o 4.500,- Sk, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp.zn. 7 C 356/95, o přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Chomutově pod sp.zn. 7 C 356/95 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. října 2003

JUDr. Mojmír Putna,v.r.

předseda senátu