21 Nd 157/2007
Datum rozhodnutí: 14.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 157/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po K. K., za účasti a) Doc. Ing. K. K., CSc., a b) L. K., vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 25 D 110/2007, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 25 D 110/2007, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. června 2007


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.


předseda senátu