21 Nd 157/2003
Datum rozhodnutí: 13.10.2003
Dotčené předpisy:
21 Nd 157/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně R. I., zastoupené advokátem, proti žalované Č. p., a.s., o 7.716,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 12 C 47/2003, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 12 C 47/2003 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Karviné.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. října 2003

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu