21 Nd 154/2013
Datum rozhodnutí: 20.06.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
21 Nd 154/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po B. Z. , za účasti P. Z., vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 23 D 58/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 23 D 58/2013, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vyškově.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. června 2013


JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu