21 Nd 153/2007
Datum rozhodnutí: 14.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 153/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Mgr. S. B., proti žalované Č. P., a.s., člen holdingu Č., o "veřejnou omluvu" a "finanční odškodnění", takto:


I. K projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.


II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Pardubicích.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. června 2007


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.


předseda senátu