21 Nd 153/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy:
21 Nd 153/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po zůstavitelce M. Ch., za účasti A) E. Ch., B) D. Z., zastoupené E. Ch. a C) Z. Ch., vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. D 530/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. D 530/2002 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Třebíči.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu