21 Nd 151/2003
Datum rozhodnutí: 13.10.2003
Dotčené předpisy:
21 Nd 151/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci dědictví po F. M., za účasti A) J. M., B) Ing. J. M. a C) Ing. V. M., vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp.zn. D 565/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Chrudimi pod sp.zn. D 565/2003 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Jihlavě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. října 2003JUDr. Mojmír Putna,v.r.

předseda senátu