21 Nd 150/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy:
21 Nd 150/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po zůstaviteli Ing. Dr. M. H., za účasti A) V. H. a B) J. H., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 86 D 639/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 86 D 639/2003 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu