21 Nd 146/2007
Datum rozhodnutí: 21.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 146/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy ve věci dědictví po J. K., za účasti a) M. K., a b) L. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 176/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 176/2007 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 21. června 2007


JUDr. Mojmír Putna,v. r.


předseda senátu