21 Nd 142/2007
Datum rozhodnutí: 21.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 142/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně E. O., proti žalovanému V. O., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 8 C 19/2007, o návrzích žalobkyně a žalovaného na přikázání věci z důvodů vhodnosti jinému soudu, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 8 C 19/2007 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu ve Frýdku Místku.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. června 2007


JUDr. Mojmír Putna, v. r.


předseda senátu