21 Nd 141/2007
Datum rozhodnutí: 01.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 141/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci projednání dědictví po J. H., zemřelém, za účasti 1) B. Š., 2) V. H., 3) PhDr. I. V. a 4) J. H., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2258/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2258/2006 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. června 2007


JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.


předseda senátu