21 Nd 125/2005
Datum rozhodnutí: 07.07.2005
Dotčené předpisy:
21 Nd 125/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po N. O., zemřelé dne 2. dubna 2005, posledně bytem v P., za účasti 1) J. K., 2) B. K. a 3) J. S., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 429/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 429/2005 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. července 2005

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu