21 Nd 122/2005
Datum rozhodnutí: 28.06.2005
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

21 Nd 122/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně E. M., proti žalovanému J. M., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 35 C 29/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 35 C 29/2005 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Příbrami.Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2005

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu