21 Nd 114/2017
Datum rozhodnutí: 12.04.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 114/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně V. H. , zastoupené Mgr. Lukášem Niedobou, advokátem se sídlem v Ostravě, Poděbradova č. 1243/7, proti žalované pelicantravel.com s.r.o. , se sídlem v Bratislavě, Cintorínská č. 3/B, Slovenská republika, IČO 27427013, organizační složce se sídlem v Praze, Plaská č. 622/3, IČO 27427013, zastoupené JUDr. Ing. Miroslavem Chlipalou, Ph.D., advokátem se sídlem v Bratislavě, Svatoplukova č. 30, Slovenská republika, s adresou pro doručování: JUDr. Martin Šenkýř, advokát se sídlem v Praze, Na Viničních horách č. 1834/24, o náhradu škody ve výši 105 908 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 112/2014, o přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 112/2014 se podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu