21 Nd 114/2005
Datum rozhodnutí: 29.06.2005
Dotčené předpisy:
21 Nd 114/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci dědictví po M. B., za účasti a) M. B., b) H. H., c) M. B., a d) H. I., všech zastoupených H. H., vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp.zn. D 527/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Blansku pod sp.zn. D 527/2005 se podle § 12 odst.

2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2005JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu