21 Nd 114/2002
Datum rozhodnutí: 31.05.2002
Dotčené předpisy:
21 Nd 114/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce Ing. V. Š. proti žalované K., a.s., zastoupené advokátem, o 26.300,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp.zn. 23 C 59/2001, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 23 C 59/2001 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Olomouci.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2002JUDr.Mojmír Putna,v.r.

předseda senátu