21 Nd 112/2005
Datum rozhodnutí: 07.07.2005
Dotčené předpisy:
21 Nd 112/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po L. K., za účasti L. H., vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 13 D 1154/2004, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 13 D 1154/2004, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Trutnově.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. července 2005

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu