21 Nd 109/2005
Datum rozhodnutí: 22.06.2005
Dotčené předpisy:
21 Nd 109/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po T. P., za účasti 1) I. P., 2) J. P., 3) J. Z. a 4) D. H., vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 13 D 312/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 13 D 312/2005 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Pardubicích.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2005

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu