21 Cdo 997/2003
Datum rozhodnutí: 18.09.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 997/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. T., zastoupeného advokátem, proti žalované R., a.s., zastoupené advokátem, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o 120.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 20 C 215/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. března 2002 č.j. 21 Co 65/2002-80, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.3.2002 č.j. 21 Co 65/2002-80, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 12.11.2001 č.j. 20 C 215/99-65 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce - s ohledem na to, že v dovolání byl uplatněn, jak vyplývá z jeho obsahu, dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst.3 o.s.ř. - zásadní význam (§ 237 odst.3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst.2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst.5 věty první, § 224 odst.1 a § 151 odst.1 o.s.ř., neboť žalobce nemá s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení náklady, které by byly potřebné k účelnému bránění jejího práva, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. září 2003

JUDr. Ljubomír Drápal,v.r.

předseda senátu