21 Cdo 982/2014
Datum rozhodnutí: 16.05.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 301 předpisu č. 262/2006Sb., § 302 předpisu č. 262/2006Sb.
21 Cdo 982/2014U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. F. K., CSc. , zastoupeného JUDr. Jaromírem Štůskem, advokátem se sídlem v Neratovicích, Na Výsluní č. 227/11, proti žalovanému Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i. , se sídlem v Praze 6, Rozvojová č. 135, IČO 679 85 858, zastoupenému JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Bolzanova č. 1, o určení neplatnosti skončení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C 388/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. května 2013 č.j. 23 Co 24/2013-174, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Marie Cilínkové, advokátky se sídlem v Praze 1, Bolzanova č. 1.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13.5.2013 č. j. 23 Co 24/2013-174 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.4.2002 sp.zn. 21 Cdo 1332/2001, případně též odůvodnění rozsudku ze dne 5.9.2001 sp. zn. 21 Cdo 1990/2000 k otázce svobodné tvorby vůle) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. května 2014 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu