21 Cdo 974/2014
Datum rozhodnutí: 16.05.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 354 odst. 1 předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 974/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Ing. O. N. , proti žalované České republice - České obchodní inspekci se sídlem v Praze 2, Štěpánská č. 567/15, IČO 000 20 869, o 1.195.372,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp.zn. 27 C 83/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2013 č.j. 62 Co 341/2013-154, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6.11.2013 č. j. 62 Co 341/2013-154 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.4.2011 sp.zn. 21 Cdo 4690/2009, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.11.2005 sp.zn. 21 Cdo 58/2005) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. května 2014
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu