21 Cdo 946/2017
Datum rozhodnutí: 16.03.2017
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 946/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce J. Š. , proti žalované OKD, a.s., se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Prokešovo náměstí č. 6/2020, IČO 268 63 154, o žalobě na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 15 C 240/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2014 č.j. 16 Co 242/2013-456, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.2.2014 č.j. 16 Co 242/2013-456 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení.

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 3.8.2016 č.j.15 C 240/2005-502 vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby prostřednictvím tohoto zástupce podal řádné dovolání a byl upozorněn, že dovolací soud řízení zastaví, nebude-li advokát zvolen ve stanovené lhůtě dvaceti dnů. Protože žalobce podáním ze dne 29.8.2016 požádal o ustanovení zástupce, soud prvního stupně usnesením ze dne 8.11.2016 č.j. 15 C 140/2005-514 rozhodl, že žalobci se neustanovuje zástupce z řad advokátů, znovu vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání ve lhůtě 20 dnů zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s tím, že nebude-li advokát zvolen ve stanovené lhůtě, dovolací soud řízení zastaví. K odvolání žalobce proti výroku, jímž mu nebyl ustanoven zástupce, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22.12.2016 č.j. 16 Co 223/2016-520 usnesení soudu prvního stupně v tomto výroku potvrdil a podrobně vysvětlil důvody, pro které nebylo lze žádosti žalobce vyhovět, jakož i důvody, pro které se zastoupení advokátem Mgr. Ing. Petrem Blažkem vztahovalo jen na dovolací řízení ukončené usnesením Nejvyššího soudu ze dne 21.4.2016 č.j. 21 Cdo 1828/2014-485.

Přes uváděná opatření - dvojí výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti - žalobce ve stanovené lhůtě (až dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil, a proto muselo být dovolací řízení zastaveno.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. března 2017
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu