21 Cdo 945/2014
Datum rozhodnutí: 16.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 945/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce Z. S. zastoupeného Mgr. Pavlem Panoškou, advokátem se sídlem v Plzni, Na Roudné č. 443/18, proti žalovanému ILUSO s. r. o. se sídlem v Praze 5 Košířích, Plzeňská č. 1270/97, IČO: 28128796, zastoupenému Mgr. Barborou Šichovou, advokátkou se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Zvonařova č. 1295/5, o neúčinnost kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu Praha západ pod sp. zn. 3 C 320/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. září 2013 č. j. 19 Co 224/2013-211, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 9. 2013 č. j. 19 Co 224/2013-211 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. července 2014


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu