21 Cdo 937/2014
Datum rozhodnutí: 08.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 937/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám se sídlem v Abrahámě č. 220, Slovenská republika, IČO 00191876, proti povinné SPEKTRUM spol. s r.o. byliny, koření, rostlinné speciality se sídlem ve Slušovicích, nám. Svobody č. 118, IČO 00557846, zastoupené JUDr. Eliškou Hoškovou, advokátkou se sídlem ve Slušovicích, Padělky č. 554, pro 11.057,77 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 13 EXE 2030/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 27. března 2013, č. j. 58 Co 57/2013-25, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 27. 3. 2013, č. j. 58 Co 57/2013-25, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť především neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. dubna 2014
JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu