21 Cdo 89/2014
Datum rozhodnutí: 07.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.21 Cdo 89/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobkyně B. A. , zastoupené JUDr. Filipem Matoušem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lazarská č. 6/11, proti žalovaným 1) Č. A. , zastoupenému Mgr. Lubošem Havlem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 30a/404, a 2) F. M. , zastoupenému Ing. Mgr. Danielou Rybkovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Jana Želivského č. 2385/11, o určení neplatnosti zástavní smlouvy a o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 4 C 127/2011, o dovolání žalovaného 2) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. června 2013 č.j. 30 Co 64/2013-399, takto:

Dovolání žalovaného 2) se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaného 2) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12.6.2013 č.j. 30 Co 64/2013-399 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.5.2004 sp. zn. 21 Cdo 2217/2003, který byl uveřejněn pod č. 110 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, a právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.10.2007 sp. zn. 21 Cdo 3161/2006, které bylo uveřejněno pod č. 58 ve Sbírce soudních rozhodnutí s stanovisek, roč. 2008) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného 2) podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. března 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu