21 Cdo 887/2011
Datum rozhodnutí: 21.09.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.
21 Cdo 887/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka ve věci dědictví po N. M. , zemřelé dne 4. listopadu 2003, za účasti 1) Š. M. a 2) E. B. , zastoupeného M. B., o návrhu E. B. na vyloučení znalce Ing. Vladimíra Študlara, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 17 D 901/2003, o dovolání E. B. proti usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 12. května 2010, č. j. 17 D 901/2003-335, takto:
I. Řízení o dovolání E. B. se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 12.5.2010, č.j. 17 D 901/2003-335, rozhodl, že znalec Ing. Vladimír Študlar, bytem ve F., není vyloučen z provedení ocenění nemovitostí, jež jsou předmětem dědického řízení a zůstává ustanoveným znalcem ve věci dědictví po N. M., zemřelé dne 4.11.2003 .

Proti tomuto usnesení soudu prvního stupně podal E. B. dovolání.

Vzhledem k tomu, že funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není dána, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání E. B. aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 47, ročník 2006).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. září 2012

JUDr. Roman Fiala, v. r.
předseda senátu