21 Cdo 869/2014
Datum rozhodnutí: 20.05.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř.21 Cdo 869/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce P. A. , zastoupeného JUDr. Janem Tarabou, advokátem se sídlem v Písku, Prokopova č. 339/14, proti žalované s. n. o. p. cz a. s. se sídlem v Písku, Stanislava Maliny č. 452, IČO 639 98 203, zastoupené Jiřím Hřídelem, advokátem se sídlem v Písku, Vnitřním Městě, Fráni Šrámka č. 136, o 115.932,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 9 C 145/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. září 2013 č.j. 19 Co 1751/2013-147, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 9. 2013 č. j. 19 Co 1751/2013-147 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [ve vztahu k poučovací povinnosti soudu ve smyslu ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. a k důkaznímu břemenu účastníka řízení srov. např. právní názor uvedený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2002 sp. zn. 21 Cdo 762/2001, který byl uveřejněn pod č. 86 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002, obdobně rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7.8.2003 sp. zn. 21 Cdo 408/2003, nebo například právní názor uvedený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20.3.2003 sp. zn. 21 Cdo 1491/2002, který byl uveřejněn pod č. 59 v časopise Soudní judikatura, roč. 2003; k povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní o existenci příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem zaměstnance a tvrzenou škodou srov. - za obsahově shodné právní úpravy např. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 11. 2001 sp. zn. 21 Cdo 2507/2007, který byl uveřejněn v časopise Soudní judikatura roč. 2002, pod č. 11] , a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. května 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu