21 Cdo 807/2014
Datum rozhodnutí: 15.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 807/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné I. F. , zastoupené JUDr. Janem Sukem, advokátem se sídlem v Praze 2, Na Slupi č. 134/15, proti povinným 1) H. F. , a 2) K. F. , zastoupeným JUDr. Věrou Ptáčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, V Jámě č. 699/1, pro 9.120.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 Nc 11845/2008, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2013, č. j. 16 Co 206/2013-194, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2013, č. j. 16 Co 206/2013-194, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , ustanovení 243f odst. 2 o. s. ř. a ustanovení § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. dubna 2014
JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu