21 Cdo 745/2017
Datum rozhodnutí: 29.03.2017
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 745/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce M. K. , zastoupeného JUDr. Ladislavem Zvolským, advokátem se sídlem v Praze 10 - Vršovicích, Křeslická č. 301/1, proti žalovanému L A N D I S, s. r. o. v likvidaci se sídlem v Praze 4 - Hájích, Brechtova č. 848/37, IČO 48024511, zastoupenému JUDr. Petrem Hrdličkou, advokátem se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Biskupcova č. 1762/78, o vydání potvrzení o zaměstnání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 26/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. srpna 2015 č. j. 10 C 26/2015-24 opravenému usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 5. října 2016 č. j. 10 C 26/2015-59, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. 8. 2015 č. j. 10 C 26/2015-24 opravenému usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 5. 10. 2016 č. j. 10 C 26/2015-59 podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil z důvodu nedostatku funkční příslušnosti Nejvyššího soudu (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999 sp. zn. 20 Cdo 1574/99, které bylo uveřejněno pod č. 45 v časopise Soudní judikatura, roč. 2000).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu