21 Cdo 72/2014
Datum rozhodnutí: 04.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 52 písm. c) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 72/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce P. V., zastoupeného Mgr. Přemyslem Pechlátem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích 7, Heydukova č. 505/3, proti žalovanému LESÁK ZEMAN s. r. o. se sídlem v Brně, Vranovská č. 699/33, IČO 26911426, zastoupenému JUDr. Ivo Panákem, advokátem se sídlem v Brně Veveří, Mezírka č. 775/1, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 12 C 140/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. června 2013 č. j. 49 Co 214/2012-199, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Přemysla Pechláta, advokáta se sídlem v Českých Budějovicích 7, Heydukova č. 505/3.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 6. 2013 č. j. 49 Co 214/2012-199 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k příčinné souvislosti mezi nadbytečností zaměstnance a přijatými organizačními změnami jako předpokladu pro podání výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce srov. při obdobné právní úpravě v předchozím zákoníku práce například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 1968 sp. zn. 6 Cz 49/68 publikované pod č. 94 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1968, nebo odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 1998 sp. zn. 2 Cdon 1130/97, který byl uveřejněn v časopise Soudní rozhledy č. 11, ročník 1999, s. 374, anebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2004 sp. zn. 21 Cdo 2580/2003 uveřejněný pod č. 45 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. března 2014 JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu