21 Cdo 706/2013
Datum rozhodnutí: 05.12.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 706/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce S. M. , proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová č. 25, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. listopadu 2008, č. j. 1 Co 254/2008-129, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 78/2009, o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. května 2010, č. j. 1 Co 93/2010-75, takto:

I. Řízení o dovolání S. M. se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 5. 2010, č. j. 1 Co 93/2010-75, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. [ve znění do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)] zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (které mu bylo poskytnuto v usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 1. 2013, č. j. 23 C 78/2009-226) ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť S. M. s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 5. prosince 2013
JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu